Văn bản số 1648 V/v tăng cường kiểm tra sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe chưa đăng ký bản công bố sản phẩm

Số văn bản: 

công văn

Ký hiệu văn bản: 

1648

Ngày ban hành: 

02/07/2018

Người ký: 

Phạm Thị Hòa

Ban chấp hành: 

  • Quận

Lĩnh vực: 

  • Y tế

Chủng loại văn bản: 

  • Công văn

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản