Tuyên truyền hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của công ty cổ phần Maca Nutrition Việt Nam

Số văn bản: 

Số 2390/UBND-KT

Ngày ban hành: 

18/09/2019

Ban chấp hành: 

  • Quận

Lĩnh vực: 

  • Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội

Chủng loại văn bản: 

  • Công văn

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản