THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT

Số văn bản: 

199

Ký hiệu văn bản: 

TB/UBND

Ngày ban hành: 

30/06/2020

Người ký: 

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Ban chấp hành: 

  • Phường

Lĩnh vực: 

  • Y tế

Chủng loại văn bản: 

  • Thông báo

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản