Quyết định kiện toàn nhân sự các Ban chỉ đạo thực hiện 6 chương trình, đề án của Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa XX

Số văn bản: 

số 1080/ NQ- ĐU

Ngày ban hành: 

19/09/2019

Người ký: 

Nguyễn Thị Nhã

Ban chấp hành: 

  • Phường

Lĩnh vực: 

  • Chính sách - kinh tế xã hội

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản