Liên hệ

Liên hệ Phường Yết Kiêu
HĐND và UBND phường Yết Kiêu
Địa chỉ: Số 1A - Yết Kiêu - Quận Hà Đông.
Điện thoại: 0433 824 539.