Hướng dẫn sử dụng thẻ xe buýt miễn phí

Số văn bản: 

437

Ngày ban hành: 

28/02/2017

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Lĩnh vực: 

  • Chính sách - kinh tế xã hội

Chủng loại văn bản: 

  • Công văn

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản