Hội người cao tuổi phường Yết Kiêu tổ chức tổng kết công tác hội năm 2019, phát động “ Tháng hành động vì NCT Việt Nam”

      Sáng 1/10, Hội người cao tuổi phường Yết Kiêu đã tổ chức lễ kỷ niệm 29 năm Ngày quốc tế người cao tuổi, tổng kết công tác hội năm 2019 và phát động “ Tháng hành động vì NCT Việt Nam”

       Hội NCT phường Yết Kiêu có 7 chi hội và 796 hội viên. Trong năm 2019, Hội Người cao tuổi phường Yết Kiêu luôn thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ công tác Hội. Các phong trào thi đua của Hội NCT luôn gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Hội luôn thực hiện tốt công tác công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người cao tuổi, tiếp tục thực hiện các chuẩn mực văn hóa đạo đức cơ bản của người cao tuổi là: “trung thành với Tổ quốc, mẫu mực với bản thân, trách nhiệm với gia đình, đoàn kết với cộng đồng xã hội”. Công tác phát triển hội viên được Hội trú trọng, năm 2019 Hội đã kết nạp 39 hội viên, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên, Hội tổ chức thăm hỏi tặng quà 178 lượt cụ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hội viên gặp khó khăn ốm đau với số tiền gần 26 triệu đồng. Phối hợp các đơn vị tài trợ, Trung tâm y tế, bệnh viện mắt Hà Đông tư vấn chăm sóc sức khỏe cho gần 1000 lượt hội viên.  Hội cũng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiệQn các chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi, thực hiện tốt các chế độ, chính sách trợ cấp hàng tháng, mua và cấp thẻ bao hiểm y tế, mai táng phí, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi theo đúng theo Luật Người cao tuổi; tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên.

       Nhân dịp này, Phường Yết Kiêu biểu dương khen thưởng 5 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Người cao tuổi năm 2019.

Thực hiện: 

Ngọc Mai -Quốc Anh

Viết bình luận

Xem thêm tin tức