Văn bản

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Yết Kiêu 15/10/2019
Quyết định kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường 30/10/2019
Kế hoạch thực hiện, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 30/10/2019
Quyết định kiện toàn nhân sự các Ban chỉ đạo thực hiện 6 chương trình, đề án của Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa XX 19/09/2019
Tuyên truyền hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của công ty cổ phần Maca Nutrition Việt Nam 18/09/2019
Thu hồi mỹ phẩm vi phạm 09/09/2019
Thu hồi mỹ phẩm vi phạm 09/09/2019
Tuyên truyền tấm gương người tốt - việc tốt 10/10/2019
Tuyên truyền 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 07/10/2019
TT phòng chống cướp giật tài sản 02/10/2019
Văn bản số 1648 V/v tăng cường kiểm tra sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe chưa đăng ký bản công bố sản phẩm 02/07/2018
Hướng dẫn sử dụng thẻ xe buýt miễn phí 28/02/2017
Quyết định quy định chính sách hỗ trợ sử dụng hình thức hỏa táng 10/02/2017
Hướng dẫn quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 19/01/2017
KH rà soát thống kê người khuyết tât 2016 05/07/2016
Kế hoạch điều tra NCT 2016
Lĩnh vực LĐTBXH - QT 67