Thông báo

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Thể lệ cuộc thi ảnh " Tự hào Hà Nội 20/11/2018
Thông báo công tác tổng điều tra dân số 2019 19/11/2018
Các kỹ năng an toàn PCCC 04/05/2018
Dịch vụ công mức độ 4 31/07/2018
Một số kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 phường Yết Kiêu 16/06/2018
Văn bản thu hồi thuốc 05/07/2018
Thông báo về hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Hà Đông
Tuyên truyên sử dụng thẻ căn cước công dân
Tuyên truyên sử dụng thẻ căn cước công dân
THÔNG BÁO Thời gian, lộ trình phun hóa chất diệt muỗi diện rộng phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các nơi công cộng trên địa bàn phường Yết Kiêu 31/08/2017
THÔNG BÁO Kết luận hội nghị giao ban công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết đợt 3 ngày 24/8/2017 trên địa bàn phường Yết Kiêu 29/08/2017
THÔNG BÁO Kết luận hội nghị giao ban công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết đợt 3 ngày 24/8/2017 trên địa bàn phường Yết Kiêu 29/08/2017
Kết luận hội nghị triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn phường Yết Kiêu (lần 2) 21/08/2017
Kết luận hội nghị triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn phường Yết Kiêu 04/08/2017
THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC 170 TTHC CẤP PHƯỜNG 14/11/2016
Thông báo thực hiện triển khai hệ thống dịch vụ công trực truyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp phường 19/08/2016
Thông báo các mức quà tặng tới các đối tượng chính sách nhân dịp 69 năm ngày TBLS 27/7/2016 22/07/2016
KẾ HOẠCH V/v ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn phường Yết Kiêu
THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và nguồn gốc thực phẩm 27/07/2016
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016), Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016), 62 năm ngày giải phóng quận Hà Đông (06/10/1954 - 06/10/2016) và 62 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 02/08/2016

Trang