Đảng ủy phường Yết Kiêu tổng kêt thực hiện thí điểm đề án 16-ĐA/QU của Quận ủy về “Bố trí các chức danh hoạt động không chuyên trách cấp phường và tổ dân phố

     Chiều 30/9, Đảng ủy phường Yết Kiêu đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 16-ĐA/QU của quận ủy về thí điểm “ Sắp xếp, bố trí các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố” trên địa bàn toàn phường. Đồng chí Lê Khánh Đồng, UVTV, trưởng ban dân vận quận ủy đã về dự hội nghị.

   Ngay sau khi triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 16 của quận ủy, Đảng ủy phường Yết Kiêu đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến các quy định tại Nghị định số 34/CP của Chính phủ; nguyên tắc và phương án sắp xếp bố trí cán bộ không chuyên trách tại Đề án 16, nhất là phổ biến rõ về quy định số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường, tổ dân phố. Việc triển khai thực hiện đề án 16 của quận ủy nhằm tinh gọn bộ máy, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng thu nhập cho người tham gia hoạt động không chuyên trách và giảm chi ngân sách. Kết quả đối với cấp phường: Phường Yết Kiêu đã giảm từ 17 người/15 chức danh xuống còn 10 người/15 chức danh, tỷ lệ giảm đạt 41%. Đối với tổ dân phố: Tổng số cán bộ không chuyên trách ở các tổ dân phố khi chưa sắp xếp là 95 người, sau khi sắp xếp giảm 39 người, còn 56 người, tỷ lệ giảm đạt 41%.

   Kết thúc hội nghị, phường Yết Kiêu đã tặng quà lưu niệm cho 39 cán bộ không chuyên trách nghỉ công tác tại 7 tổ dân phố.

Thực hiện: 

Ngọc Mai - Nam Duy

Viết bình luận

Xem thêm tin tức